Sığorta hadisəsi

Sığorta hadisəsi baş verdikdə Siz sığorta şirkətinə dərhal müraciət etməlisiniz:

  • Xalq Sığorta:
  • Bakı Sığorta: 969

Sığorta hadisəsi kimi tanınan hallar

  • Qismən zərərlə nəticələnən Yol-nəqliyyat hadisəsi
  • Tam məhv olmaqla nəticələnən yol Yol-nəqliyyat hadisəsi - "Total Loss" riski- sığorta hadisəsi zamanı sığortalanmış Nəqliyyat Vasitəsinin məhv edilməsi və ya təmir bərpa məbləği Sığorta məbləğinin 75% -i üstələməsi deməkdir.
  • Oğurluq.