Lizinq müqaviləsi

Lizinq müddəti bitdikdən sonra lizinq müqaviləsinin başa çatması

Lizinq predmeti lizinq Müqaviləsinin müddəti bitdikdən sonra və Müqavilə üzrə bütün öhdəliklərini yerinə yetirildikdə Lizinq Alanın mülkiyyətinə verilir.

Lizinq müqaviləsinin vaxtından əvvəl başa çatdırılması

Lizinq müqaviləsinin vaxtından əvvəl başa çatmasına ən azı lizinq müddətinin yarısını keçdikdə mümkündür (vergi orqanları tərəfindən saxta lizinq sövdələşməsi kimi tanınmaması üçün).

Lizinq müqaviləsinin vaxtından əvvəl xitam verilməsi halında, Lizinq verən və Lizinq alan arasında lizinq predmetinin alınması barədə saziş bağlanır, Lizinq alan isə bağlanmış əqdin yekun məbləğini ödəyir.