Sığorta haqqında

Risklərin sığortası - lizinq müqaviləsinin bağlanması zamanı məcburi prosedurdır. Bu zaman sığorta müqaviləsi maliyyə lizinqinin bütün dövrü əhatə etməlidir və sığorta məbləği - lizinq obyektinin dəyərini tam qarşılamalidir. Ekolizinqin mütəxəssisləri optimal sığorta proqramını seçməyə, sığorta polisini rəsmiləşdirməyə, sığortaçı ilə gələcəkdə müştərinin maraqlarını təmsil etməyə kömək edəcəkdirlər.

KASKO və İCBARİ sığorta avtomobillərin lizinqə alınmasında mühüm şərtlərdən biridir.

Üstünlüklər

  • Sığorta hadisələrin sayından asılı olmayaraq, polisin qiymətini dəyişdirmədən bütün lizinq dövrü üçün sığorta müqaviləsini bağlamaq imkanı;
  • Lizinqə verilmiş aktivlər ilə birgə lizinq alanın əmlakının sığortalanması üçün güzəştlər sistemi;
  • Sığorta şirkəti ilə mübahisələr yarandıqda müştəriyə dəstəy olmaq;
  • Sərfəli şərtlərlə ən yaxşı sığorta şirkətləri tərəfindən sığorta proqramları.

Şərtlər

Lizinq predmetinin Sığortalanması ancaq Ekolizinq tərəfindən akkreditə olunmuş sığorta şirkətləri tərəfindən həyata keçirilə bilər.

Sığorta xərcləri lizinq ödənişlərinin cədvəlinə daxil edilə bilər və ya lizinq alan tərəfindən birbaşa sığorta şirkətinə ödənilir.

Sığorta müqaviləsi eyni vaxtda bütün lizinq müddətinə (sığorta mükafatının illik ödənilməsi ilə) və ya lizinq müddətinin hər il üçün ayrıca bağlanır.

Sığorta məbləği hər bir sığorta dövrü üzrə lizinq predmetinin həqiqi dəyərindən aşağı olmayan məbləğdə müəyyən edilir.

Sığorta