Avadanlıq

Lizinq - müəssisədə dövriyyədən böyük həcmdə pul vəsaitlərinin uzun müddətə götürmədən, istehsalı inkişaf etdirən və ya yeniləmək imkanı verən səmərəli maliyyə alətidir.

Buna görə də Ekolizinqdə, biznesin aparılma xüsusiyyətləri baxımından mövsümlüyü, ödənişlərin rahat ödənilmə cədvəlini, lizinqin müddətini və müştəri tərəfindən lizinq predmetinin əldə olunmasında vəsaitin məbləğinin nəzərə alaraq, biz hər bir müştəriyə fərdi yanaşma tətbiq edirik.